Home

Plast i havet ekosystem

PLAST I HAVETS EKOSYSTEM. Människornas påverkan på naturen blir mer och mer synlig. Plast är ett material som används mycket, men hur påverkas vattnet och djurlivet utanför Malmö av människans användning av plastprodukter Allt plastskräp som hamnar i havet förstör vårt marina ekosystem och det marina livet. Källa: Västkuststiftelsen och Eunomia. I första hand ska plasten aldrig nå havet (!) och det är viktigt att hitta system och lösningar som löser problem med läckage. Parallellt med detta arbete behöver vi samla in plasten och se den som en resurs Plast, sopor, skräp Havet har länge betraktats som oändligt och därmed som en lämplig plats att dumpa allsköns mänskligt avfall. Tidigare i människans historia kunde säkert de marina ekosystemen klara av att bryta ned en hel del organiskt avfall så att påverkan sannolikt blev försumbar, åtminstone ute i öppet hav Mikroplaster (olika slags plaster och typer av partiklar) är vitt spridda i praktiskt taget alla miljöer, vilket inräknar hav och sjöar, i allt från ytvatten till djupa bottnar. Det finns däremot inte kunskap om hur höga halter av mikroplaster som finns i olika miljöer, särskilt inte där det är svårare att ta prover, som längre ned i vattenmassan, ute i öppna hav, på djupa bottnar osv

PLAST I HAVETS EKOSYSTEM - Malmö delar - en didaktisk resur

8 miljoner ton plast per år hamnar i havet och förorsakar kaos på djurliv, fiske och turism. Plastförorening kostar livet för 1 miljon sjöfåglar och 100 000 marina däggdjur per år. Fisk äter plast, och vi äter fisken. Plast orsakar 8 miljarder dollar i skador på marina ekosystem varje år I havet är det framförallt plasten som är problematisk för sjöfåglar och vattenlevande djur eftersom de kan trassla in sig i den eller tro att plasten är mat. När deras magar fylls av plast istället för riktig mat kan de svälta ihjäl Plast bryts ned väldigt långsamt i naturen, samtidigt som mängden plast som hamnar i haven som sopor har ökat kraftigt under senare decennier. I Östersjön tar det extra lång tid för plasten att brytas ned eftersom vattnet är kallt och solljuset inte är så starkt om man jämför med många andra hav Trots den ökande åtgången är det bara runt fem procent av all plast som återvinns. Runt 40 procent hamnar på soptippar. Och en tredjedel i känsliga ekosystem, såsom världens hav

Isilias Blogg: "Out to sea", utstillingen om plast som

Projektet Plast i vårt hav - från skräp till resurs

 1. st åtta miljoner ton skräp i haven varje år. Både stora och väldigt små plastpartiklar - mikroplaster - kan få allvarliga konsekvenser för havets invånare
 2. 80-85% av skräpet är plast. Globalt upattas det att 80 procent av skräpet i havet kommer från land där plastskräp är extra problematiskt. Plast är det absolut vanligaste skräpet som finns i havet. Plast är kanske också ett av de mest linjära materialslagen vi har idag
 3. Ny forskning visar hur mikroorganismer som lever på flytande plastskräp i haven påverkar havens ekosystem och även hur de kan vara skadliga för människor och andra djur. I fjol upptäckt
 4. Digital portal Plast i vårt hav - från skräp till resurs. Ta del av samlad information i ämnet - fokus på Västkusten. Webbsidan lanseras i mars 2021. https://plastivarthav.ekocentrum.se/ Företaget CleanSea utför strandstädning och sponsrar projektet Plast i vårt hav med insamling av 100 kg marint skräp
 5. Studier visar att närvaron av hundra miljontals ton av plast i havet kan ha djupa, negativa konsekvenser för havens ekosystem. Många musselarter innehåller t.ex. plast, och det påverkar deras förmåga att föröka sig. Forskare har hittat plast i mer än var fjärde sill i Danmark, och mer än 90% av alla havsfågelarter har plast i magen

Det här är mikroplast. Den kommer från flera olika källor, men troligtvis är en stor del av mikroplasten i havet från större plastföremål som under sin nedbrytningsprocess finfördelats till mikrostorlek. Men plastpartiklarna kan också vara mikroskopiska redan när de kommer ut i naturen Haven innehåller idag 10 gånger mer plast än på 80-talet*. Dessutom har en tredjedel av alla korallrev har redan försvunnit och 90 % av världens fiskbestånd är nu fiskade till sin gräns. Vi människor har levt av haven i årtusenden. Hav som nu inte orkar mer. Vi måste börja ge tillbaka Plasten i vår vardag - mikroplast och återvinning År 2050 kommer världshaven innehålla mer plast än fisk. Däck, konstgräsplaner och tvätt av kläder gör att mikroplaster sköljs ut i havet

Plast, sopor, skräp Havet

Krever nullvisjon for søppel i havet | WWF Norway

Hur påverkar mikroplast ekosystemet? - Baltic Ey

Snart krabber dette digre kunstverket på land ved

Om prognosen skulle besannas kommer all plast i haven att år 2050 väga tyngre än världens samlade fiskbestånd. Täpper igen gälar. Vad plasten i haven kan få för miljöeffekter på sikt vet forskarna än så länge inte så mycket om. Men enligt rapporten finns det anledning att befara djupgående negativa effekter på marina ekosystem 2. PLAST RUNTOMKRING OSS. A) Efter det att hemuppgiften är gjord i lektion 1, delas klassen in i mindre grupper. Varje grupp delar med sig och jämför sina listor. Be grupperna diskutera utifrån följande frågeställningar: Vilka likheter eller skillnader kan de se? Vilka föremål verkar vara vanliga i våra hem Plast som hamnar i havet stannar i havet, men den ändrar skepnad med tiden. Vattnets rörelser och den mekaniska nötningen mot stränder och stenar medför att plasten sönderdelas. Solens UV-strålning hjälper också till; den gör plasten skör så att sönderdelningen går snabbare Om inget görs kommer det finnas mer plast än fisk i havet 2050. I havet bryts plasten aldrig ner, den bryts bara upp i mindre delar. UV-strålningen från solen gör plasten skör och tillsammans med häftiga rörelser från vattnet går plasten sönder. Plasten delas in i tre olika delar baserade på deras storlek

Plast skräpar inte bara ned på stränderna utan skadar även djurlivet i haven som fastnar i större föremål och som äter upp mindre plast istället för föda. Intaget av plast kan göra så att djurens normala matsmältning inte fungerar och dra till sig giftiga kemikalier till inre organ. Människor äter plast via näringskedjan Plasterna i världshaven är en miljökatastrof. Man räknar med över 5000 miljarder bitar av plast som väger nästan 269,000 ton, är flytande i våra ha

Fish Killing Parasite Shuts Down Yellowstone River

Havet är djupt - och fyllt av plast Globalportale

Tillbaka på stranden funderar Stella på allt levande och icke-levande i havets olika zoner. Algerna, djuren, temperaturen, vattentrycket och mängden solljus - alla påverkar de varandra och skapar det största ekosystemet på jorden Singularity Hub har listat fem organisationer och företag som arbetar för att städa upp våra hav från all skadlig plast. Foto: tkremmel/Pixabay Aktivera Talande Webb. Med ett 600 meter långt u-format rör hoppas organisationen som gett sig på världens största flytande plastberg att rädda havet från plastskräp

De knapphändiga kunskaperna om riskerna med plast i haven är utgångspunkten för projektet som syftar till att bedöma plastens effekter på de marina ekosystemen. Plast är extremt persistent och kommer att påverka miljön under hela sin långa livstid på olika sätt. Toxiska effekter av plast från havet kommer att noggrant mätas genom att använda en kombination av bioanalytisk effektanalys och kemisk analys Hämta det här Plastavfall I Havet fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Ekosystem-foton för snabb och enkel hämtning Förutom ett rubbat ekosystem, får vi i oss giftiga plaster via fisk och skaldjur som många tycker om att äta. Plasten kan påverka vårt immunförsvar på olika sätt och även hormonnivåerna. Det finns dock mycket, som både företag och privatpersoner kan göra för att bidra till en minskad nedskräpning av haven Plast, föroreningar och renare hav. Plastföroreningar är det största hotet mot våra hav. År 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i havet. Hurtigruten är fast beslutet att stoppa trenden - och var det första globala reseföretaget att förbjuda engångsplast. Tillbaka till översikten: Hurtigruten och hållbarhet

Skräpets konsekvenser Håll Sverige Ren

Rachel Carson: The Edge of the Sea, The Sea Around Us, Sil

triljoner plastbitar flyter i dag omkring i världshaven. Larmet från FN:s miljöprogram UNEP kom redan för två år sedan: situationen är på väg att urarta. Nedskräpningen hotar både haven och deras ekosystem. Men världens plastkonsumtion har fortsatt att öka och varje år hamnar mellan 5 och 13 miljoner ton plast i haven fiskeredskap och kasserade fritidsbåtar. Plast är särskilt problematiskt . då naturen inte kan bryta ned plasten, den bryts bara ner i mindre och mindre delar. Marin nedskräpning är ett miljöproblem som leder till störningar i havets ekosystem. Nedskräpning utgör ett hot mot olika djurarter och orsakar lidande för många djur

Havet är djupt. De allra flesta organismerna i havet, även utanför kontinentalsocklarna, befinner sig på högst 200 meters djup. Havet innehåller få näringsämnen - därför mycket klart. Siktdjup upp till 75 meter - i Sargassohavet upp till 200 meter! Östersjön är ett innanhav Expeditionerna gick över de fem subtropiska havsvirvlar där stora mängder plast samlas samt längs Australiens kust, i Medelhavet och längs Bengaliska viken. Under expeditionerna användes finmaskiga när för att sila ut mikrometersmå plastpariklar medan större plastföremål registrerades visuellt Marina ekosystem är känsliga och kan ta skada av plastnedskräpningen. Djur som fastnar i gamla fiskeredskap drunknar och dör. Globalt skadar plasten korallrev och påverkar ljusinsläppet till havsbotten. Ett annat stort problem är att djuren äter plast Home » Miljö » Mer fisk än plast i haven 2050. Den globala utmaningen Mer fisk än plast i haven 2050. Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder, SIS. och sorteringen av plast så materialet inte fortsätter att spridas globalt i vår natur och påverka vårt ekosystem. Alla, såväl organisationer som individer,.

I havet behöver bottenarealen inte alltid tas i anspråk och exempelvis fiske, turism och energiutvinning kan samexistera med naturliga ekosystem om vi utför dem på ett hållbart sätt Nedskräpning är ett problem med många och stora konsekvenser. Miljön förfulas, onaturliga ämnen sprids, djur skadas och berg av plast driver runt i våra hav. 80% av allt skräp i haven kommer från land och det mesta är plastartiklar. Plastskräpet i haven har negativa följder för ekosystem, den biologiska mångfalden och eventuellt även människors hälsa Vävarna består till ca 50 % av återvunnen plast som samlats med hjälp av passionerade volontärer via Waterkeeper Alliance™ som verkar i 37 länder samt det egeninitierade projektet U-turn vars övergripande syfte är att hålla stränderna rena och främja havens ekosystem. Merparten av plasten har samlats vid stillahavskusten i Centralamerika Och en tredjedel i känsliga ekosystem, som världens hav. Fortsätter utvecklingen enligt detta mönster innehåller haven år 2025 ett ton plast för varje tre ton fisk

Rapport om ekosystemtjänster och flöden i reglerade vattendrag. Verktyg för strukturerad analys av ekosystemtjänster. Värdering av ekosystemtjänster och pågående forskning. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster, direkta eller indirekta, från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande och vår välfärd Samtidigt hamnar omkring 8 miljoner ton ny plast i haven varje år. - Man ska inte kommunicera detta som en lösning. Det är det inte. 94 procent av plasten i havet ligger på havsbotten och.

Lukas och Mikaelas Julhers familj har alltid spenderat somrarna i Bohuslän och har därmed sett hur mycket plast som spolats upp längs kustlinjen varje år. Efter att ha tagit reda på vilken skada marint plast har på ekosystemen och havets djurliv bestämde tvillingarna sig för att göra något åt det. De startade därför CleanSea, med målet att ta bort denna plast från Sveriges hav. Stilla havet sträcker sig från Norra ishavet till den Antarktiska oceanen i söder. Eftersom det är ett hav så innebär det att det finns ett ekosystem. Näringsväv i havet Som man kan se i bilden nedan så är Näringsväv flera näringskedjor. Vid basen finns producenterna som är växter som ex växtplankton och bottenlevande alger. Om en av producenterna dör eller försvinner kommer.

Vid sidan av ett alltför aggressivt fiske påverkar vi människor havet i negativ bemärkelse med framför allt nedskräpning. Enligt WWF dumpas åtta miljoner ton plast i haven varje år. Det motsvarar 15 stora soppåsar per meter kustlinje i världen. Mängden sopor beräknas fördubblas under de närmaste tio åren Mikroskopiskt små plastpartiklar finns överallt i haven, och på senare tid har ett ökande intresse för deras eventuella effekter vuxit fram. Plast är ett av de mest använda och samtidigt mest mångskiftande material som finns. organismer vid de marina ekosystemens bas, och på ekosystemen som sådana

Miljögifter och nedskräpning Skansen

Fakta om plast. Mikroplast. Hvordan ender plast i havet? Videoklip med Niels Nørgaard. Andre landes håndtering af plastik. Spørgsmål til seeren. 10 tips til hvad du kan gøre. Genbrug af plast. Alternativer til plastprodukter. The Ocean Cleanup. Plastikkens optimale liv. Info om projektopgave. Konklusio En stor del av vår världs industriella plast hamnar i våra hav och utgör ett stort hot mot det marina ekosystemet. Klädindustrin är dessutom känd för att vara en stor miljöbov, där 67% av marknadens träningskläder idag är tillverkade av industriellt framtagen plast, exempelvis polyester och nylon Brian Yurasits | Unsplash . Som många av er säkert har hört släppte The World Economic Forum den 19 januari en rapport som beskriver att det om tre decennier (år 2050), kommer finnas mer plast än fisk i våra världshav. Det kanske sjukaste med allt är att förslagen på hur detta ska stoppas handlar om att världens länder ska skapa bättre förutsättningar för återvinning av plast En gång ett lovande material för framtiden, har plast exponentiellt blivit ett miljöhot överallt med en närvarande distribution. FN och G7 har erkänt marint avfall och mikroplastisk förorening då det ger negativa effekter på akvatiska ekosystem och på människors hälsa. Trots de vetenskapliga framstegen på detta område, har forskare hittills endast avslöjat toppen av isberget Hur minskar vi plast i naturen Avfall i havet hamnar huvudsakligen där på grund av fel avfallshantering och utsläpp av avloppsvatten, d.v.s. kloakvatten. Men det är svårt att säga helt precis var utsläppsproblemet är störst, och därför är det också svårt att göra något åt utmaningen

Kust- och havsmiljöer bidrar med ekosystemtjänster som är helt centrala för många av de intressen som förekommer i kust- och havsområdena. Några exempel är livsmedel som fisk, livsmiljöer för växter och djur, eller vattenrening av bland annat gödningsämnen och miljögifter. Ekosystemtjänster kan också vara platser för människors naturupplevelser och rekreation. Vad är. Plast i havets ekosystem riktar sig till åk 7 - 9 där eleverna får undersöka vardagen och närmiljön. Här ligger fokus på elevernas egen påverkan och redskap för handlingskompetens utifrån ett hållbarhetsperspektiv Våra hav är fulla med plastskräp. Det mesta kommer från land. Men vet du vad som händer med plast som hamnar i havet

Vi drunknar i ett hav av plast – Internationalen

Allt mer plastskräp i havet - så här stort är problemet

Plast är den största källan till nedskräpning i naturen och i den marina miljön. I världshaven är det beräknat att ungefär 269 000 ton plast flyter runt. Fortsätter människan att sprida plast i naturen i samma takt som vi gör kommer havet, mätt i vikt, att bestå av mer plast än fisk år 2050 Närsalter i svenska hav Allt liv, i havet såsom på land, behöver någon form av näring för att kunna växa och utvecklas normalt. Basen i ett ekosystem utgörs främst av primärproducenterna, de som utför fotosyntes. I havet är det växtplankton (mikroskopiska, encelliga alger) som står för den största andelen fotosyntes

Referat – exempeltext ”Referat av Plankton påverkar hela

Fyra utmaningar för världshaven Naturskyddsföreningen

En del av den plast som slängs kommer ut i miljön och hamnar till sist i våra hav. - Plast är ett hållbart material och finns kvar i miljön i århundraden. Under hela den tiden påverkar den ekosystemet. Det är inte ovanligt att djur till exempel trasslar in sig i plast eller äter plast, säger Anna Kärrman Årets Miljöstipendium går till start-up bolaget Nature Hommage som tillverkar sportkläder av återvunnen plast. Bakom namnet döljer sig duon Anisa Nordén och Jenny Eckerud som lyckats skapa en kollektion av sportkläder i klassisk design gjorda av återvunnen plast från havet bland annat gamla fiskenät.Nature Hommage visar hur man kan minska miljöpåverkan inom klädbranschen

Skräp i havet Håll Sverige Rent - hsr

Ladda ner Plast i havet stockvideor på den bästa filmbyrån med miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockvideor, filmer och klipp till rimliga priser DEBATT. För ett år sedan startade vi nätverket Håll Havet Rent. Plastnedskräpningen i haven är ett av vår tids största miljöhot. Vi har bestämt oss för att gemensamt hitta lösningar för att minska plastnedskräpningen. Det skriver representanter för plastindustrin, detaljhandel mfl Plastic Paradise - det stora sopområdet i Stilla Havet : Midway Atoll i norra Stilla Havet är en av de mest avlägsna platserna på jorden och ligger tusentals mil bort från närmaste civilisation. Journalisten och filmaren Angela Sun gör en personlig upptäcktsfärd dit för att avslöja sanningen bakom mysteriet med det stora stillahavssopområdet. <br><br> Längs vägen möter hon.

plastöar Natursida

Mellan 5 och 13 miljoner ton plast hamnar årligen i havet och 80 procent av detta kommer från fastlandet. Det är via floder, regn och vind som plaster och skräp hamnar i haven . Plasten bryts aldrig riktigt ned som organiskt material utan sönderdelas bara till mycket små bitar och hamnar sedan i fiskar och andra havslevande djur Plast och mikroplaster i haven är ett stort problem eftersom det påverkar ekosystemet, näringskedjorna och djurens hälsa samt deras fortplantningssystem. Enligt Havsmiljöinstitutet producerades det år 1950 1,5 miljoner ton plast och år 2012 hade det ökat till 280 miljoner ton, den skillnaden märks tydligast i haven. Stilla havet Enligt organisationen Greenpeace dumpas varje år öve Plast i haven suger upp mindre miljögifter än forskare befarat. Det betyder både att de kan transporteras i haven och att de kan spridas vidare i ekosystemet, bland annat genom att sväljas av fiskar. Christine Schönlau vid Örebro universitet har undersökt hur det ligger till Enligt en rapport kommer vi ha mer plast än fisk i haven år 2050, så det är en underdrift att vi måste hantera problemen snabbt. Upp till tio procent av all nyproducerad plast förväntas hamna i havet, där de påverkar ekosystem ändå upp till oss Globalt tillverkas närmare 300 miljoner ton plast om året, och en inte obetydlig del hamnar, förr eller senare, i haven. Eftersom plasten inte bryts ned, finns den kvar i haven i hundratals år

Plast i naturen bryts ner till mikroplaster som påverkar miljön och människors hälsa. Plast bryts ner långsamt och ibland inte helt i naturen, utan bryts ner i mindre partiklar för att slutligen brytas ner till mikroplaster. Plast har en stor spridning i miljön och orsakar skada på djur och natur Åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Fortsätter vi att sprida plast i naturen i samma takt som vi gör nu kommer havet att bestå av mer plast än fisk år 2050. Skräp är ett av våra största miljöproblem. Upp emot 8 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år, det mesta a Dyka och städa haven från plast; Förra året hjälpte våra volontärer till att städa upp över 15 ton av skräp från samhällen, stränder och från havet. Din insats behövs, för tillsammans kan vi rädda haven från plast. Varje plastbit som inte hamnar i havet, skadar inte heller ett marint liv Haven täcker mer än 70% av jordens yta. Här finns en rikedom av miljöer, från arktiska isvidder, Grunda, kustnära ekosystem som korallrev och sjögräsängar hyser en hög biologisk mångfald som ligger till grund för ekosystemtjänster som upptag av närsalter och fiske

Plast, djur och människor - Norden i Skole

När fiskarna väl äter plasten slutar deras matsmältningssystem att fungera och skapar olika gifter i deras organ som oftast leder till att dem dör inom snar framtid. Kan ni tänka er, idag finns det mer än 150 ton plast i alla världens hav. Forskare Ellen MacArthur påstår även att det år 2050 kan befinna sig mer plast än fiskar i havet Plast är det vanligaste skräpet i alla världens hav. Ofta är skräpet produkter som bara använts en gång, som olika sorters förpackningar, och som kommer från enskilda konsumenter. Plast är ett material som håller väldigt länge men som ändå används till engångsartiklar

Våra hav kan inte vänta. Även om mycket i våra liv har förändrats eller satts på paus, så kan inte våra hav vänta - överfiske utrotar unika djurarter och ödelägger livsviktiga ekosystem, oljeborrningar förstör vårt klimat, och djuphavsgruvdrift hotar livet i haven PR STRAARP SNDRGAARD Fakta om plast i havet SIDAN 6 SAMMANFATTA TEXTEN När du har läst klart boken, väljer du ut två meningar eller ett kort stycke ur texten. Du kan t.ex. välja något du inte förstått, något du inte håller med om, något du verkligen håller med om, något som är fin - Plast är ett hållbart material och finns kvar i miljön i århundraden. Under hela den tiden påverkar den ekosystemet. Det är inte ovanligt att djur till exempel trasslar in sig i plast eller äter plast, säger Anna Kärrman. Plasten i sig är inte farlig men den kan innehålla ämnen som är hormonstörande eller cancerframkallande Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden. Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen Europeiska miljöbyrån bedömer att det idag hamnar cirka 10 miljoner ton plast i havet varje år. Insikten om problemet har växt och forskarna menar att det numera är en fråga om överlevnad för ekosystemen i havet. Sverige och den svenska västkusten i Bohuslän är extremt drabbat. Det beror på strömmar som för skräpet dit MicroPlastiX - En holistisk approach för en ny förståelse av MicroPlastics öde i havet för friskare marina ekosystem En gång ett lovande material för framtiden, har plast exponentiellt blivit ett miljöhot överallt med en närvarande distribution

 • Gehalt Psychologe Klinik.
 • Hur kan man definiera en art.
 • Royal family titles hierarchy.
 • Gömmets hundstall Göteborg.
 • Sagan om de två tornen engelska.
 • Neubaugebiet Hinte.
 • Afrikanischer Tanz Flensburg.
 • Återvinningscentral Burträsk.
 • BMW 320d xDrive Touring 2020.
 • When you tell the world you're mine på svenska.
 • Drakfisk Röda havet.
 • Slipkopp vinkelslip.
 • Landwirtschaftliche Nutzfläche Deutschland in Prozent.
 • Hybrid Tiere Mensch.
 • Kluby dla singli Warszawa 2019.
 • Företag köpa fastighet.
 • Biståndsbeslut betyder.
 • Min SKATT blanketter.
 • Apple Pencil photo editing.
 • Citizen eco drive skyhawk Manual pdf.
 • Extern tilluft kamin.
 • Blue Lagoon Village Kos coronavirus.
 • Hannover 96 postponed.
 • Quizlet Live log in.
 • Cancer webshop.
 • BRÄNSLESLANG 8mm.
 • Fotopresenter.
 • Skärbräda Bambu.
 • Whiskyonline.
 • Vape shop Finland.
 • Unterrichtseinheit Personenbeschreibung Grundschule.
 • Swiss Air refund.
 • Krakel Spektakel spel online.
 • Bankkaufmann Fähigkeiten.
 • How to restart iPhone.
 • Världens Barn insamling 2018.
 • Pudelpointer in Not.
 • Kim Cattrall Sverige.
 • Nicola Perrelli Flashback.
 • Ideell förening utan ordförande.
 • Tohatsu 8 hk.