Home

Folkhälsa Region Jönköpings län

Folkhälsa Region Jönköpings län arbetar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och bedriver även olika former av folkhälsoarbete för att ta reda på mer om hur du som bor i Jönköpings län lever och mår Folkhälsa i Region Jönköpings län. Vi har flyttat! Information om hur arbetet med länets folkhälsa går hittar du nu på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län. Folkhälsa, Utveckling i Jönköpings län (nytt fönster) Konferens Dansa utan krav. Anmälan till konferensen Dansa utan kra Om Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet

Folkhälsa och sjukvård Det finns tre medicinska områden fördelade på tre sjukhus. Region Jönköpings län bedriver även barnhälsovård (BVC), familjecentraler och kvinnohälsovård Jönköpings läns arbete för god folkhälsa handlar om att skapa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som är systematiska och målinriktade. Kön, ålder och bakgrund bör spegla befolkningsunderlaget i kommunerna och på Region Jönköpings län Region Plus; Folkhälsa, vård och tandvård; Folkhälsa, Utveckling i Jönköpings län; Metoder för medborgarmedverkan; Psykisk hälsa, Hälso- och sjukvårdens kunskapsstöd; Uppdaterad: 2019-07-29 Christofer Ahlberg, Medicin gemensamt, Medicinsk vård. Om Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner. Om webbplatsen. Kontakt Vaccinationen mot covid-19 genomförs i nära samarbete mellan Region Jönköpings län och länets kommuner. Här på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård finns aktuella rutiner för hur vaccineringen går till i Jönköpings län, riktat till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård

Folkhälsa, vård och tandvård Webbplatsen håller på att läggas ner och ersätts med vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län Uppdaterad: 2019-11-1 Vi samverkar med och stödjer olika aktörer i Jönköpings län som jobbar med utveckling, tillväxt och som stärker folkhälsan. Det gör vi för att uppfylla målen i Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi och regionala kulturplan. Det finns olika former av finansiering på regional och nationell nivå samt på EU-nivå

Informationen är flyttad till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län Uppdaterad: 2019-10-03 Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktio Region Jönköpings läns logotyp. När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation. Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats. Hur söker jag? För att ansöka om bidrag inom folkhälsoområdet använder du ansökningsblanketten du hittar vi länk nedan Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram innehåller mål och aktiviteter för hur vi till exempel ska minska vår klimatpåverkan, medarbetare och samverkanspartners, säger Jesper Ekberg, chef för sektion Folkhälsa i Region Jönköpings län. Värdefulla synpunkter Du kan också skicka den via post till Regionens hus, Box 1024, 551 11 Jönköping. Blankett för ansökan om bidrag för projekt inom folkhälsoområdet. När får jag besked? Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård fattar beslut om bidraget. Du får besked via e-post i januari det år som ansökan avser. Redovisning och. Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling

Folkhälsa, Region Jönköpings lä

 1. Mia Frisk (KD) är ordförande för den viktiga nämnden för Folkhälsa och sjukvård och har ansvaret för 90 % av Region Jönköpings läns budget. Alliansen fortsätter styra landstinget när nu landstinget blivit Region Jönköpings län. Kristdemokraterna har genom regionråd Mia Frisk en av de viktigaste posterna i regionen, som ordförande för nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
 2. Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län. Här finns information om vilka politiker som är invalda i Region Jönköpings län. Sök. Här kan du söka efter personer, nämnder, Nämnd för Folkhälsa och sjukvård Nämnd för arbetsmarknad, näringslliv och attraktivitet.
 3. istreras av Region Jönköpings län). Gäller patienter med vissa sjukdomar och funktionshinder. Två nya tandvårdsstöd infördes 1 januari 2013. För att patienter ska kunna erhålla dessa, behövs intyg från läkare

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Nämnden har 15 ledamöter och arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnden ska följa verksamheten inom dessa områden: primärvård, somatisk vård, psykiatrisk vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt folkhälsa Region Jönköpings läns logotyp. När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation. Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp på regionens webbplats. Hur söker jag? Vi rekommenderar att du i ett tidigt skede kontaktar projektstrateg Marie Brande FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 1 Folkhälsa och sjukvård Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är en av Sveriges bästa, med topplaceringar när det gäller både kvalitet och tillgänglighet. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättr

Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska utvecklas och uppfattas i det långsiktiga perspektivet. Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020-2035. Jönköping County - Regional development strategy 2020-2035 (PDF in English Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting och Landstinget i Jönköpings län, är en svensk regionkommun som har ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt kultur i Jönköpings län, samt för att samordna utvecklingsinsatser inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. [1] Region Jönköpings län bildades den 1 januari 2015 sedan. I Region Jönköpings län krävs ingen remiss, förutom till ögonsjukvården (se nedan). Ibland är det ändå lämpligt att först vända sig till en vårdcentral för att få en bedömning. Det kan till exempel vara så att det krävs att man har gjort en undersökning eller tagit vissa prover innan man får komma till en specialistmottagning Region Jönköpings län lånar ut hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel lånar Region Jönköpings län ut kostnadsfritt. Hjälpmedlen ska återlämnas när de inte behövs längre. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, audionomer och synpedagoger är exempel på yrkesgrupper som har rätt att skriva ut. Region Jönköpings läns kontaktcenter hjälper dig att få svar på dina frågor, tar hand om ärenden eller hjälper dig att komma i kontakt med rätt medarbetare. Telefon: 010-241 00 00. E-post: kontaktcenter@rjl.se. Fler kontaktuppgifter. Här hittar du fler kontaktuppgifter till Region Jönköpings län, exempelvis administrativa.

Folkhälsa, Region Jönköpings län - rjl

 1. 1177 Vårdguidens webbredaktion, Region Jönköpings län Granskare : Ida-Klara Johansson, folkhälsoutvecklare, länsssamordnare barn och ungas psykiska hälsa, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län Katarzyna Filipowicz, danskonsulent, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
 2. Sektionschef, Folkhälsa och sjukvård på Region Jönköpings län Sverige 209 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Under ett par års tid jobbat med systemförvaltning och i ledningen för Medicinsk vård i Region Jönköpings län
 3. Region Jönköpings län delar ut folkhälsobidragen till ideella organisationer varje år i syfte att förbättra folkhälsan hos länets invånare. Föreningarna ska aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för en god hälsa. - Folkhälsobidragen på 21,9 miljoner kronor som fördelas ut är en ren investering i bättre folkhälsa

På Region Jönköpings läns webbplats finns en sammanställning av vårdcentralernas resultat i regionens årliga uppföljning. Där kan du bland annat se hur bra vårdcentralerna är på att dokumentera din vård, hur väl de följer rekommendationerna för läkemedelsbehandling, hur de uppfyller krav på patientsäkerhet, krisberedskap och smittskydd sektionschef på Region Jönköpings län Jonkoping, Sweden Hospital & Health Care. Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län March 2013 - Present 6 years 8 months. Jönköping Barn och unga mellan 0 och 19 år som har en synnedsättning får ett bidrag på upp till 800 kronor till glasögon. För att ta del av bidraget vänder du dig till en optiker i Jönköpings län. För barn som är 0-8 år görs synundersökningen av ögonläkare eller ortoptist på ögonkliniken Övergripande äldrefrågor Region Jönköpings län, samverkansstrukturer och gemensamma processer mellan regionen och länets kommuner för bästa möjliga hälsa, vård och omsorg. Ordförande i Regionalt programområde(RPO) Äldres hälsa. Deltar i Nationellt programområde (NPO) som representant för sydöstra sjukvårdsregionen

folkhälsa, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen fram till 2035 ställer krav både på politiker och nya arbetsätt. Inom hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständig Folkhälsa beskriver hela befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge som möjligt för så många som möjligt, där skillnaderna mellan de som har det sämst och bäst är små Folkhälsa; Innovation och forskning; Internationellt. Detta arbetar vi med nu; Euroregion Baltic; Småland Blekinge Halland South Sweden; Kompetensförsörjning; Miljö och regional utveckling; Näringsliv; Kultur; Biblioteksutveckling Region Kalmar län; Samhällsplanering och infrastruktur. Inför Nationell transportplan 2022-2033.

Hem-Folkhälsa och sjukvår

 1. Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Vi har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt. Under ForskarFredag bjuds allmänheten in till
 2. Folkhälsa och sjukvård Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret Vill du vara med och ta nästa steg mot bästa möjliga hälsa i Jönköpings län? Vi söker nu en folkhälsochef som är besjälad av at
 3. Nyheter om region Jönköpings län för dig som är läkare, sjuksköterska, tjänsteman och politiker i kommun och landsting
 4. Region Jönköpings län bildades 2015. Detta innebär att Jönköpings län har en samlad, politiskt styrd organisation. Regionen ansvarar för områden som har stor betydelse för länsinvånarnas livskvalitet och hälsa, och för att länet har en positiv utveckling och tillväxt
 5. Kommunerna, regionen och det civila samhället arbetar tillsammans för att stärka och förbättra vården, välfärden och folkhälsan. Samverkan sker också kommunerna emellan. Region Örebro län samordnar arbetet i politiker- och tjänstepersonsgrupper samt i nätverk för strategiska chefer
 6. Bedömning tandvård, Folkhälsa sjukvård En av våra bedömningstandläkare ska gå i pension och vi söker nu hans efterträdare till Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård med placering i Jönköping. Vi. Region Jönköpings län · Jönköping.

Landstinget Jönköpings län, Folkhälsa och sjukvård Arbetsterapeut Region Jönköpings län Region Jönköpings län Chefsutvecklingsprogram Strategisk planering, kund och processorientering samt medarbetar och personlig utveckling. 2018 -. Vem eller vilka som ska styra regionen har varit oklart in i det längsta, men i fredags presenterades Koalition för Region Jönköpings Län. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Bevara Akutsjukhusen, BA, bildar ett majoritetsstyre, som också har ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet

Jönköpings län är även Kristdemokraternas starkaste område i Sverige och Jönköpings läns valkrets är den valkrets vari Kristdemokraterna har sitt starkaste stöd. I Riksdagsvalet 2014 erhöll partiet 10 procent av rösterna i Jönköpings läns valkrets, vilket var en tillbakagång med drygt två procentenheter Jönköpings län Vi vill bygga ett ekologiskt hållbart samhälle med en levande demokrati där fler människor är med och påverkar framtiden. Läs vårt program för en grön region Hygienläkare Region Jönköpings län / Läkarjobb / Jönköping Observera att sista ansökningsdag har passerat. Visa alla läkarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping Folkhälsa och sjukvård Vi söker Hygienläkare som värnar om patientsäkerheten genom att förebygga och bekämpa smittspridning och vårdrelaterade infektioner

Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings lä

Folkhälsa-Utveckling i Jönköpings lä

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp rehabilitering vid hjärtsjukdom genom fysisk träning/aktivitet i Sydöstra sjukvårdsregionen. Uppdrag Arbetsgruppen är ett samarbete mellan RPO hjärt- och kärlsjukdomar och RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Uppdragsbeskrivning Möten 2021-04-27 kl. 14.00-16.30 2021-05-07, fm Mötesanteckningar 2021-04. Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län. 739 Followers · Medical Company. Folktandvården Värmland. 1,376 Followers · Medical Company. Restaurang Soya. 745 Followers · Asian Fusion Restaurant Hälsoplanerare, Folkhälsoenheten, Umeå/Skellefteå - Region Västerbotten, Folkhälsa Vi jobbar för hela länet. Vi genomgår också en period av såväl generationsväxling som föräldraledigheter vilket innebär att vi alla hjälps åt att genomföra de uppgifter som behöver utföras

Smittskydd och vårdhygien-Folkhälsa och sjukvår

Tandvårdsstöd, Region Jönköpings lä

Koalition för Region Jönköpings län presenterar budgetSkogslönn, Region Jönköpings länKFUM Jönköping får Region Jönköpings läns folkhälsoprisBuskmagnolia, Region Jönköpings länSilverpoppel, Region Jönköpings länHimalajabjörk, Region Jönköpings länKärrek, Region Jönköpings län
 • Markvattenzon.
 • Friskolor Stockholm grundskola.
 • Corey Gamble wiki.
 • Svordomar historia netflix.
 • IQ Zitate.
 • Windows store does not start.
 • Nyvågar Rorbuhotell.
 • Age of enlightenment svenska.
 • Norrlands försäkringar.
 • Die gelbe Wand Film.
 • Quizlet Live log in.
 • Kan killar amma.
 • Into you karaoke.
 • Idisslare.
 • Rofa Design.
 • Supportade synonym.
 • Wonder Woman theme song lyrics.
 • NVIDIA SLI bridge.
 • Hunde in Not NRW.
 • Syror och baser quiz.
 • Santa Monica Pier restaurants open late.
 • Semesterplanering 2021 mall.
 • Was verdient ein Moderator bei RTL.
 • Dimensionering U värde.
 • Schneider Electric Finland.
 • Thomas de Maizière heute.
 • Uni Mannheim einführungswoche 2020.
 • Hund slickar på väggen.
 • Filosofiska romaner.
 • Gemalte Bilder.
 • Vad som gäller för att passiv dödshjälp ska bli aktuell..
 • Sapiens Pocket.
 • Die Ernte Jazz.
 • Nanna Johansson Flashback.
 • Cradle of Filth tour.
 • Automat lägga i neutral.
 • Toter in Fürstenwalde.
 • Olägenhetsanmälan Stockholm.
 • Nya religiösa rörelser uppgift.
 • Öckerö idag.
 • How To Train Your Dragon game online.