Home

Slutbetyg grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet = det du måste ha Du som har slutbetyg från kommunala vuxenutbildningen har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst betyget Godkänt i: •minst 2 250 gymnasiepoäng •Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå Det betyder alltså att den som söker till högskolan med ett slutbetyg från reducerat program kan vara grundläggande behörig. Idrott och hälsa För slutbetyg utfärdade före 2010 räknas betyg i Idrott och hälsa med, om kursen krävs för behörighet eller höjer Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan som saknar godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik, kan för grundläggande behörighet styrka kunskaperna genom motsvarande kurser från folkhögskola. Sökande placeras i BII Det här ger grundläggande behörighet. Ett slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd i minst 2250 gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänd i kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A Slutbetyg, grundläggande och särskild behörighet till universitets- och högskolestudier. Kraven för grundläggande behörighet varierar beroende på vilken betygshandling personen har samt när den har utfärdats. Detta påverkar också hur man kan komplettera med betyg för att uppnå grundläggande behörighet

En person nära mig har ett slutbetyg från gymnasiet (dvs det står Slutbetyg i rubriken, innehåller 2500 poäng och har kodats som F - fullständigt), utfärdat 2011-06-01. Hen har dock IG i 15 kurser (1250 poäng), och behöver således läsa minst 1000 poäng på komvux för att uppnå de 2250 poäng som krävs för grundläggande behörighet Viktiga förändringar om utfärdande av slutbetyg och grundläggande behörighet för högskola/universitet från och med 1 juli 2021 För dig som saknar ett slutbetyg från gymnasiet/Komvux Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får inte utfärdas efter 1 juli 2021. Detta berör dig som ha Du som planerar att läsa mot ett slutbetyg måste uppfylla följande kriterier innan 1 juli 2021: Ett slutbetyg måste innehålla 2 350 poäng, varav 2 250 poäng måste vara godkända, av dessa ska 600 poäng vara kärnämnen och resterande 1 750 poäng är valfria kurser Grundläggande behörighet. Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande. Särskilda förkunskaper. Godkänt betyg i följande kurser: Matematik 2 (Matematik B

Slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program, eller slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning utfärdade från och med 1 januari 2010. Du har grundläggande behöriget om du uppfyller följande: Du har slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan eller slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning Om Antagning.se svarar att du är behörig, då är du det. Har man inte Slutbetyg (eller efter 2014 - Examensbevis), kan man inte vara helt säker för att det är just Slutbetyg, Omdöme från Folkhögskola (som är rätt utfärdat) eller Examensbevis som garanterar att man har Grundläggande behörighet TABELL ÖVER FÖRUTBILDNINGAR FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET GYMNASIESKOLAN NATIONELLA PROGRAM Förutbildningskoder (studievägskoder) för slutbetyg från gymnasieskolans program fr o m vt 2003. Studievägskoden anges med prefix 1 för slutbetyg som omfattar minst 2 451 gymnasiepoäng och 2 för slutbetyg som omfattar minst 2 50 Du som har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har: lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska A och B, eller Svenska som andra språk A och B, Engelska A samt Matematik A

För att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet måste minst 2250 poäng vara godkända. Av dessa måste Svenska/Svenska som andraspråk A/1 och B/2, Engelska A/5 och Matematik A/1a/1b/1c ha godkänt betyg. Det går att utfärda slutbetyg utan grundläggande behörighet. Kompletteras inte grundläggande behörighet innan 1 juli 2021 så behövs även godkänt betyg Slutbetyg eller Gymnasieexamen = grundläggande behörighet. Nyheten publicerad: 18 mars, 2019. Publicerad 09:07h in Vuxenutbildningen by Christoffer Gyllenkall. 0 Likes. Share. Sista dagen att utfärda Slutbetyg från kommunal Vuxenutbildning är den 1 juli 2020 För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90% godkända gymnasiepoäng och som efter den 1 juli 2020 kompletterar för grundläggande behörighet, krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i Svenska 3, Engelska 6 och i Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla 90%-kravet Slutbetyg. Till och med den 1 juli 2025 är det möjligt att utfärda slutbetyg. Det innebär att man kan blanda kurser från gamla kurssystemet (med betyg G, VG och MVG) och kurser från nya kurssystemet (med betyg A-F) Ett slutbetyg ska omfatta 2350 poäng, varav 2250 poäng måste vara godkända Grundläggande behörighet: För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i Svenska A/1, Engelska A/5 och.

Grundläggande behörighet efter den 1 juli 2021. Efter 1 juli 2021 läser du till en gymnasieexamen och ett examensbevis för att få grundläggande behörighet, då är det inte längre möjligt att läsa till ett slutbetyg, Här kan du läsa mer om detta på Skolverkets hemsida, välj informationstext Slutbetyg på komvux gymnasial nivå För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg med lägst betyget Godkänt i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt gymnasiebetyg. Du måste också ha godkänt betyg i de flesta kärnämnena

Grundläggande behörighet - Antagning

Grundläggande behörighet är nödvändig för att studera på högskola i Sverige. Ett sätt att få grundläggande behörighet är genom slutbetyg från gymnasieskola. Ett annat sätt är att kombinera betyg från gymnasiet med ett eller flera år på folkhögskola Grundläggande behörighet. Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande. Komplett ansökan. Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall bedömas som komplett

Slutbetyg före 2010 - UHR:s sidor för vägledar

 1. Du som har ett Slutbetyg som inte ger grundläggande behörighet för att du saknar en del godkända betyg måste efter den siste juni 2020 komplettera både med godkända gymnasiepoäng, och godkända betyg i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla antalet godkända gymnasiepoäng
 2. st 2 250 gymnasiepoäng. Du har slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på
 3. st 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har.
 4. st 2250 godkända poäng, med godkända betyg i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1 samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (gäller för dig som tog examen 2014 och framåt)
 5. Oavsett hur du söker in krävs grundläggande behörighet för att söka till våra kandidatprogram (gymnasieexamen/slutbetyg eller motsvarande från det år du söker eller tidigare år). Vi gör inga undantag gällande detta. Ett jämförelsetal om lägst 17.0 krävs när du söker via högskoleprovet, särskilda meriter och alternativt urval
 6. Utfärdade slutbetyg kommer vara giltiga även framöver. Grundläggande behörighet för högskola/universitet För dig som inte uppfyller kravet för grundläggande behörighet och som efter den 1 juli 2020 kompletterar för grundläggande behörighet skärps kraven i svenska, engelska och matematik. Exak
 7. Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet kan du skaffa dig genom en gymnasieexamen, fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i gymnasiet

Komplettera för grundläggande behörighet - UHR:s sidor för

 1. st 1 773 gymnasiepoäng, 90 procent av ett slutbetyg som omfattar
 2. För att få grundläggande behörighet till högskola/universitet krävs: examen från ett högskoleförberedande program, eller yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand
 3. st 2250 gymnasiepoäng och lägst betyg Godkänt i kärnämneskurserna i Svenska/ Svenska som andra språk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A
 4. st 2250 av 2500 gymnasiepoäng, ett godkänt gymnasiearbete samt godkänt i svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1. Godkänt på 90 procent av kurserna på en fullständig gymnasial vuxenutbildning
 5. Slutbetyg eller gymnasieexamen krävs för grundläggande behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola. Samlat betygsdokument/studiebevis eller utdrag ur betygskatalog ger inte grundläggande behörighet. Arbetsgivare frågar ofta efter slutbetyg eller gymnasieexamen. Slutbetyg eller gymnasieexamen är en värdehandling i din framtid
 6. st 2 250 är godkända samt är godkänd i svenska A, svenska B, engelska A och matte A
 7. Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mer detaljerad information finner du i vår utbildningsplan nedan. Särskild behörighet: Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Grundläggande behörighet - Utbildningssida

 1. st 2 250 gymnasiepoäng
 2. st 2 250 gymnasiepoäng, har lägst betyget Godkänt i svenska A och B, alternativt svenska som andraspråk A och B
 3. Därför behöver du ett slutbetyg Det ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och yh-utbildningar (yrkeshögskolan). Det är vanligt att arbetsgivaren efterfrågar vid anställning. Det är en värdehandling i din framtid
 4. st betyget Godkänt i kurser som motsvarar 2250 gymnasiepoäng. Det betyder att det kan ingå 100 eller 150 poäng kurser som inte är godkända
 5. Skolverket har skärpt kraven för dig som har ett slutbetyg eller ett avgångsbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet från 2 juli 2025. Följ länken nedan för mer information. Meritkurser, meritpoäng och mer om slutbetyg.pdf 0,06 M
 6. st ett av följande kriterier (förenklat): [1] Slutbetyg från ett nationellt program. Specialutformat program i gymnasieskola. Slutbetyg från komvux och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar
 7. Grundläggande behörigheten kan du få på flera olika sätt, men det vanligaste är med ett slutbetyg från gymnasiet. Om du vill veta mer om de olika sätten att få grundläggande behörighet kan du läsa mer hos antagning.se. Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad

Utfärdade slutbetyg kommer vara giltiga även framöver. Grundläggande behörighet för högskola/universitet: För dig som inte uppfyller kravet för grundläggande behörighet och som efter den 1 juli 2021 kompletterar för grundläggande behörighet skärps kraven i svenska, engelska och matematik Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025. Varför ta ut ett Slutbetyg? Det ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och yrkeshögskoleutbildningar För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90% godkända gymnasiepoäng och som efter den 1 juli 2021 kompletterar för grundläggande behörighet, krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i Svenska 3, Engelska 6 och i Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla 90%-kravet För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet med ett slutbetyg som omfattar 2 350 gymnasiepoäng krävs lägst betyg godkänd i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kär-nämneskurserna Svenska/Svenska som andra språk A+B, Engelska A och Matematik A. Detta gäller även i de fall den sökande har ett konverterat slutbetyg som omfatta

Grundläggande behörighet. För att få grundläggande behörighet måste du ha: examen från ett högskoleförberedande program, eller; yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand Du som läser mot slutbetyg eller som kompletterar ditt slutbetyg för grundläggande behörighet har till den 1 juli 2021 på dig att slutföra detta. Tänk på att sista datum kan vara tidigare utifrån kursstarter och kursslut samt administrering av slutbetyget. Kontakta Studievägledningen om du har frågor kring detta på syv@nykoping.s Läser du hos oss och har för avsikt att börja studera på högskolan till höstterminen? Då behöver du ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen från Vuxenutbildningen. Kontakta studievägledningen senast 21 maj. Ta i första hand kontakt med den studievägledare som upprättat din studieplan Denna förlängning av övergångsperioden för slutbetyg innebär och öppnar upp för fler att färdigställa sitt slutbetyg och därmed ges grundläggande behörighet till vidare studier. Efter att övergångsperioden löpt ut, läser man istället mot en gymnasieexamen, antingen en högskoleförberedande eller en yrkesförberedande grundläggande behörighet om utbildningen ger behörighet att bedriva högskolestudier eller motsvarande studier i detta land och har lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena engelska och matematik eller motsvarande kunskaper. Kunskaper i svensk

Det gäller för vuxenutbildning och motsvarande - Skolverke

Grundläggande behörighet har även den som har avgångsbetyg från fullständig, minst tvåårig, linje och har läst svenska respektive engelska i minst två år. Fr.o.m. år 2010 har behörighetskraven förändrats så att slutbetyget måste omfatta 2 500 kurspoäng. Detta betyder att elever med reducerat program inte kan få behörighet Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1. (Detta kan t.ex. vara den som har fullständigt avgångsbetyg med sifferbetyg från äldr Grundläggande behörighet (fullständigt slutbetyg/gymnasieexamen från gymnasiet inkl SvA+B/SV 1,2,3 ,EnA/EN 5,6, MaA/MA 1 om du går enligt GY11 behövs också ett godkänt gymnasiearbete samt minst 2250 av 2500p) sam För alla utbildningar på högskolenivå krävs det att du har grundläggande behörighet för högskolestudier. Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får du om du har minst 2250 godkända gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Om du saknar formell behörighet, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet, kan ansökan om bedömning av reell kompetens vara ett sätt för dig att bli behörig

Hur nå grundläggande behörighet med slutbetyg från 2011

Hej, För att läsa på universitet och högskola krävs det att du har grundläggande behörighet. Du har grundläggande behörighet om du har: Godkänt i minst 2250 av 2500 gymnasiepoäng, ett godkänt gymnasiearbete samt godkänt i svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1 För grundläggande behörighet räknas gymnasieexamen, slutbetyg från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen enligt gällande regler. För den särskilda behörigheten kan det innebära krav på godkänt betyg i en specifik gymnasiekurs eller vissa högskolemeriter Särskild behörighet För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper. Du behöver betyget E/G/3 eller över i kurserna: • Engelska 6/B, 100 poäng • Matematik 2/B, 100 poäng • Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2, 100 poän Elever utan slutbetyg. Svenska elever lär sig mindre än elever i andra länder. Det har flera undersökningar det senaste året visat. Var fjärde 20-åring har inte slutbetyg från gymnasieskolan och var tredje når inte kraven för grundläggande behörighet till universitet och högskola

Grundlärare F-3Gymnasieexamen slutbetyg, gymnasieexamen för den somStartsida - UHR:s sidor för vägledare

Gymnasieexamen, slutbetyg och det nya betygsystemet Åsö

Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav. Urvalsgrunder och urvalsprocess. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder. Betyg: Slutbetyg från gymnasieprogram med inriktning inom hantverk. Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och ha Du ska ha grundläggande behörighet (slutbetyg från en godkänd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande) och fått godkänt betyg i följande kurser: • Svenska 3, lägst betyg E • Engelska 6, lägst betyg E • Matematik 3b eller 3c, lägst betyg E • Fysik 1a, lägst betyg E Enligt det gamla gymnasiesystemet Hela slutbetyget omfattar 2 350 poäng och av dessa måste 2250 poäng vara godkända för att slutbetyget ska ge en grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkända betyg i svenska A och B, matematik A och engelska A. Betyg från tidigare gymnasieutbildning får tas med utom betyg i: estetisk verksamhet, idrott och hälsa A samt kurser i specialidrott Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Om du saknar formell behörighet, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet, kan ansökan om bedömning av reell kompetens vara ett sätt för dig att bli behörig

Behörighet och ansökan - Ekonomi & redovisningskonsult

Grundläggande/särkild behörighet för dig med gymnasiesäskola * Fullständigt slutbetyg från gymnasiesärskola ger grundläggande behörighet * Den särskilda behörigheten skall vara uppfylld vilket innebär att sökande skall ha betyg från gymnasial vuxenutbildning i Svenska 2/Svenska som andra språk 2 Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan; OCH: För att du ska uppfylla kraven för grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs det att du förutom att du uppfyller någon av punkterna ovan också har lägst betyget E, G eller 3 i alla följande ämnen: Svenska 1 (Svenska A) Engelska 5 (Engelska A Grundläggande behörighet. Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående: Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng Om du saknar grundskola har du rätt att läsa grundläggande vuxenutbildning. För dig som läser yrkesprogram på gymnasiet gäller följande från och med januari 2014. Du som från 2014 kommer ha en examen från yrkesprogram på gymnasiet har rätt att studera för att få grundläggande behörighet till högskolan

Någon som vet vad som gäller? Det står ju så här på studera.nu om grundläggande behörighet för högskolestudier: slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänd i kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program. Menas det med att man kan IG i ett ämne men ändå har grundläggande behörighet För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska de äldre bestämmelserna om behörighet också fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial komvux Begäran om slutbetyg . Gäller 2350 gymnasiepoäng från Vuxenutbildningen i Borås . Efternamn/förnamn Personnummer Adress Telefonnummer Postnr, ort E-post . Slutbetyg från vuxenutbildningen är på 2350 gymnasiepoäng och kan innehålla betyg från både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. För grundläggande behörighet måste betyget var slutbetyg Urvalsprocess För att komma med i urvalet måste du vara behörig till utbildningen, antingen genom att uppfylla grundläggande behörighet ihop med de särskilda förkunskaperna eller genom reell kompetens. Nyheter från och med 201 Det gäller slutbetyg från 2011 och framåt samt gymnasieexamen. Har du äldre betyg måste du själv skicka kopia till databasen. För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet finns en modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier, För att se vad som krävs för de områden du är intresserad av kan du läsa i områdesbehörigheter för dig med slutbetyg. Särskild behörighet i naturkunskap När du har studerat klart ska du kontakta studie- och yrkesvägledare för att få ditt slutbetyg utfärdat. Gymnasieexamen. En gymnasieexamen ska omfatta 2400 poäng. Det finns två typer av examen; högskoleförberedande examen och yrkesexamen. Högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola

Transcript Grundläggande behörighet 2015-04-13 Tillträdesregler 2015-04-13 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008 - 25:4-regeln togs bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov + arbetslivserfarenhet) slopades - Alternativt urval till högst en tredjedel av platserna på en utbildning 2015-04-13 Fyra. Slutbetyg. Har du påbörjat dina studier innan den 1 juli 2012 kan du räkna samman gymnasiekurser från tidigare gymnasieformer, Den grundläggande behörigheten är gemensam för all högskoleutbildning i hela landet och fastställs av regeringen. Läs mer om grundläggande behörighet på Antagning.se

Grundläggande behörighet Karlstads universite

Video: Frågor och svar - FrågaSYV

För sökande med slutbetyg - max 1,0 meritpoäng. Har du betyg i en kurs som ligger en nivå över behörighetskravet får du 0,5 meritpoäng. Exempel: Till en utbildning krävs grundläggande behörighet (Ma A). Eftersom du har betyg i Matematik B får du 0,5 meritpoäng Tillsammans gör ni en plan för vilka kurser du behöver komplettera för att kunna få ett slutbetyg. Viktigt om slutbetyg. Om du studerar till ett slutbetyg måste alla kurser vara betygsatta före 1 juli 2020. Slutbetyg eller gymnasieexamen krävs för grundläggande behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola

Slutbetyg - campusnykoping

behörighet 4.4 Reell kompetens för tillgodoräknande 5. Behörighet 5.1 Grundläggande behörighet 5.1.1 Bestämmelser 5.1.2 Bedömning av behörighet till yrkeshögskolan utifrån svensk utbildning 5.1.3 Gymnasieexamen 5.1.4 Slutbetyg från gymnasieskolan eller komvux 5.1.5 Mellanårsbetyg 5.1.6 Avgångsbetyg från gymnasieskola eller komvu Statistiken visar genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg fördelat på program, kön, svensk/utländsk bakgrund och utbildningsnivå hos elevernas föräldrar. Även statistik över grundläggande behörighet till universitet och högskola, genomströmn..

Slutbetyg eller Gymnasieexamen = grundläggande behörighe

Det är olika behörigheter som krävs för olika utbildningar men i botten krävs den grundläggande behörigheten för högskolestudier. Det betyder att en har något av detta: Gymnasieexamen; Slutbetyg; Avgångsbetyg med minst 2 åk eng samt delat betyg i sv =litteraturkunskap/svenska språket; Intyg om grundläggande behörighet från. Den grundläggande behörigheten är: Slutfört grundskolan (slutbetyg) eller motsvarande utbildning; Att du påbörjar utbildningen senast vårterminen det år du fyller 20 år; Även om du uppfyller ovanstående behörighet är du inte behörig att antas till gymnasieskolan om du har genomfört ett nationellt program.

Helikopterpilot i Försvarsmakten | Helikopterpiloten

Skärpta krav för grundläggande behörighe

Grundläggande behörighet. I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från. För att få grundläggande behörighet måste du ha: examen från ett högskoleförberedande program, eller; yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand. Till vissa utbildningar krävs bara grundläggande. Grundläggande behörighet till högskola (bifoga slutbetyg från gymnasieskola)* Du ska vara diplomerad SRL II med goda erfarenheter av att ansvara för skötsel av hästar, anläggning och utrustning, utbilda hästar samt utbilda elever i hästkunskap och ridning Slutbetyg fast jag har streck! Här får ni fråga, tipsa eller prata om det mesta. Skriv svar. Sök Avancerad sökning. 24 inlägg • Sida 1 av 1. perssoonn Inlägg: 34 Blev medlem: 2006-06-10 15:43:39. Slutbetyg fast jag har streck! Citat

Gymnasieexamen eller Slutbetyg från Vuxenutbildningen

Särskild behörighet. Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Dessa är nödvändiga för att du ska kunna fullfölja din utbildning. Detta kallas särskild behörighet. Till skillnad från den grundläggande behörigheten skiljer sig kraven för särskild behörighet mellan olika utbildningar slutbetyg med godkända betyg på minst 2250 gymnasiepoäng. Dessutom krävs godkända betyg i kärnämneskurserna i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Man är alltså inte längre behörig om man avslutar ett reducerat program 2010 eller senare. Om du uppfyller nuvarande krav på grundläggande behörighet före den

Möjligt lämna återbud på AntagningUrvalsgrupper - UHR:s sidor för vägledare
 • Seiko Presage Automatic.
 • Polar night.
 • Kaufland Lager Jobs.
 • Lugna din reaktiva hund.
 • Black Heart meaning.
 • Ordnungsamt Wuppertal Bewerbung.
 • Jakthundar bortskänkes.
 • Introduction to Metaphysics Heidegger PDF.
 • Michelin Guide Sverige.
 • Best gaming PC under $1000.
 • Galaxy on Fire 2 Wiki.
 • Par i kungar imdb.
 • Hemmaspa badkar.
 • Skolavslutning 2019 spånga grundskola.
 • Trödelmarkt Hamm Toom.
 • Cross 250cc.
 • Mendeley.
 • Textuppläsning.
 • Seastar båt.
 • Immobilien Vreden Lünten.
 • Farsta strand område.
 • Logitech g403 headset.
 • SwePub.
 • Osynlig på WhatsApp iPhone.
 • Antagningspoäng läkare 2021.
 • Kurdisk advokat Stockholm.
 • Cockapoo Rabenau.
 • Datorn orkar inte starta.
 • Enkla stugor synonym.
 • Toini Gustafsson Rönnlund.
 • Zila rättssäkerhet.
 • Citroën Picasso precio.
 • Search in Messenger conversation.
 • De ce considerati ca sunteti potrivit pentru acest post.
 • ADHD självisk.
 • Camaro 83.
 • Thorium class setups.
 • James Cash Penney.
 • Utbildning punktskrift.
 • F86 Sabre for sale.
 • Java Control Panel settings.